Refundacja wyrobów medycznych

Refundacja wyrobów medycznych – komu przysługuje?

Niestety, problemy związane z służbą zdrowia nie zmniejszają się. Wiążą się one nie tylko z wysokimi kosztami badań czy leków, długim okresem oczekiwania na przykład na zabiegi, ale i z dużymi stratami finansowymi, jakie w ostatnim czasie poniosło wiele osób. Pieniądze są także głównym zmartwieniem osób nie tylko chorych, ale także starszych, wymagających opieki i wsparcia odpowiednich przyrządów. Pomocą w takich sytuacjach może być refundacja. Komu jednak ona przysługuje i jakie usługi obejmuje?

Czym jest refundacja?

Refundacją nazywane jest częściowe lub całościowe pokrycie kosztów leków czy wyrobów medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Celem refundacji jest udostępnienie produktów związanych z medycyną jak największej grupie ubezpieczonych obywateli. Dzięki niej niektóre leki i wyroby są sprzedawane w niższej cenie lub za darmo osobom, które posiadają odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Zasady refundacji, pełną listę refundowanych leków i wyrobów medycznych a także dokładniejsze informacje można znaleźć na stronie ministerstwa.

Refundacja prawnie oparta jest na następujących ustawach:

  • ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz.U. 2019 poz. 784 z późniejszymi zmianami,

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2019 poz. 1373 z późniejszymi zmianami.

W jaki sposób można uzyskać refundację?

Aby uzyskać refundację na przykład na wózek inwalidzki specjalny (elektryczny), wózek inwalidzki zwykły (dla seniora) wózek inwalidzki ze stopów lekkich (dla pacjenta ze stałym ograniczeniem samodzielnego chodu) czy też wózek inwalidzki dla dziecka( należy przede wszystkim postarać się o odpowiedni wniosek. Wypisać powinien go lekarz , który zgodnie z ustawą ma do tego uprawnienia. W przypadku wózka inwalidzkiego zwykłego może to być np. lekarz rodzinny oraz fizjoterapeuta . W przypadku produktu, jakim jest wózek inwalidzki specjalny (elektryczny lub aktywny) powinien więc być to na przykład lekarz neurolog, ortopeda, neurochirurg, chirurg, lekarz rehabilitacji. Wniosek uzyskać można zarówno w państwowej, jak i prywatnej klinice lekarskiej. Ważne jest, aby pamiętać, że to właśnie doktor odpowiada za prawidłowe wypisanie tegoż wniosku i to właśnie od niego zależy decyzja, czy stan zdrowotny pacjenta uprawnia go do uzyskania refundacji na leki lub środki medyczne. Obecnie bardzo często lekarze decydują się na elektroniczne wypełnienie dokumentu, co jest znacznym ułatwieniem dla chorego. Dzięki temu nie ma konieczności posiadania dodatkowych pieczątek czy podpisów, ponieważ wszystko załatwiane jest drogą komputerową. Jeśli chodzi o niektóre produkty, takie jak na przykład podnośnik sufitowy refundacja może zostać uzyskana z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Podobnie sprawa ma się ze produktami, takimi jak łóżko rehabilitacyjne, materac rehabilitacyjny, schodołaz, podnośnik wannowy, rower rehabilitayjny, które przyznawane są ze środków PFRON. W takim przypadku jednak pacjent winien posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Powinien to być stopień znaczny. W takiej sytuacji można uzyskać zwrot nawet do 90% wartości produktu.

Komu przysługuje refundacja?

Refundacja przysługuje każdemu pacjentowi, który posiada ubezpieczenie zdrowotne. Ważne jednak jest, aby pamiętać, że nie wszystkie leki czy środki medyczne są refundowane. Ponadto stan zdrowia pacjenta musi odpowiadać temu, co zapisane jest w ustawie.

Według ustawy, do świadczeń mają prawo następujące osoby:

  • osoby ubezpieczone,

  • osoby nie będące ubezpieczone, lecz mające prawo do świadczeń na mocy wyjątków, zapisanych w odpowiednich aktach prawnych,

  • osoby posiadające dodatkowe uprawnienia.

W jaki sposób sprawdzić, czy prawo do świadczeń przysługuje pacjentowi?

Aby dowiedzieć się, czy obecny stan zdrowia pozwala na uzyskanie pomocy finansowej, związanej z częściowym lub całościowym pokryciem kosztów wyrobów medycznych lub leków, można udać się do przychodni, szpitala lub gabinetu lekarskiego. Po podaniu numeru PESEL i wylegitymowaniu się dokumentem tożsamości można otrzymać potwierdzenie prawa do świadczeń. Dane te sprawdzić można także systemie w eWUŚ, czyli Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Istnieje także możliwość skorzystania z coraz popularniejszego konta IKP.

Co zrobić, jeżeli refundacja nie pokrywa wszystkich kosztów?

Czasami zdarza się, że koszt drogiego sprzętu, takiego jak wózek inwalidzki refundacja nie pokrywa w całości. W takiej sytuacji pacjent, który posiada odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności może starać się o dofinansowanie do wniosku o refundację. Kwota, jaką można otrzymać może różnić się w zależności od powiatu, w jakim mieszka pacjent. Pieniądze na dofinansowanie są brane z PFRON, a w powiatach zarządzają nimi ośrodki PCPR lub MOPS. Co ważne, wózki, pionizatory i droższe sprzęty są obejmowane 100% refundacją, bez względu na wiek pacjenta. Z kolei produkty, takie jak pieluchomajtki, balkoniki czy kule są refundowane w 70% przez NFZ. Ważne jest także, aby pamiętać, że wszystkie produkty powyżej 400 złotych mogą zostać dofinansowane przez PFRON.
Do każdego wniosku NFZ, czy jest to orteza, wózek, pionizator, materac przeciwodleżynowy, poduszka przeciwodleżynowa, pieluchomajtki itp. można uzyskać do 150% wartości danego wniosku.
Dla przykładu: w przypadku wózka inwalidzkiego specjalnego refundacja NFZ wynosi 3000 zł, natomiast kolejne 4500 zł (równowartość 150% wartości wniosku NFZ) możemy uzyskać, spełniając wszystkie kryteria, właśnie ze środków PFRON co daje łączną kwotę dofinansowania 7500 zł.

Refundacja może być pomocą i wsparciem dla osób, które potrzebują środków medycznych, lecz nie posiadają wystarczających zasobów finansowych. Wiedza na temat świadczeń, jakie przysługują obywatelom może pozwolić na korzystanie ze wsparcia państwa i ułatwienie procesu leczenia.
Nie czekaj. Jeśli masz wątpliwości zadzwoń.